Integrated Energy Therapy behandeling

Kort samengevat:
Logo ietIntegrated Energy Therapy (IET) is een krachtige energie therapie die helpt bij het loslaten en opruimen van fysieke-, emotionele-, en mentale problemen alsmede disharmonische-, herhalende-, en karmische partronen. Deze worden vervangen door een positieve tegenhanger. Er kan worden geholpen bij het zoeken, vinden en tot uiting komen van je zielen/levensdoel.

Wat is en doet Integrated Energy Therapy (I.E.T.):
I.E.T. is een behandeling die zich richt op blokkades in de levensstroom van het menselijk lichaam en het menselijk energieveld. Blokkades kunnen ontstaan door angst, onderdrukte gevoelens, niet uitgesproken emoties,  boosheid, stress, trauma’s, weerstand, negatieve gedachten & overtuigingen, oude gedrag- en denkpatronen, opgelegde overtuigingen, alsmede eerder opgedane karmische zaken. Deze zijn vaak in je cellulaire geheugen opgeslagen en veroorzaken zo fysieke en emotionele klachten. Tijdens deze behandeling wordt u geholpen deze los te laten, op te ruimen en worden ze vervangen met een nieuwe positieve tegenhanger, wat een i.e.t. healing bijzonder maakt. Er wordt, indien gewenst, hulp geboden bij het zoeken, vinden en het manifesteren van je zielen/levensdoel. Door het werken met Engelen kan er bijzonder snel en praktisch gewerkt worden. Tevens behoort bij ieder cellulair geheugen een Healing Angel, van de violette straal (aquarius tijdperk), die extra hulp bied tijdens het werken met de integrated energy therapy.

Wat kunt u verwachten van een I.E.T. behandeling:
U ontvangt een krachtige healing van ongeveer 60 minuten. Hierbij vindt een diepe healing op fysiek, emotioneel, mentaal alsmede spiritueel niveau plaats. Problemen, trauma’s, alsmede disharmonische-, herhalende- en karmische patronen worden aangepakt. U kunt zich op een behandeltafel heerlijk ontspannen. De behandelaar zal u zachtjes aanraken, om zo de healing te laten plaats vinden. Indien u verhindert bent (of niet wenst) op de behandeltafel te worden behandelt, kan er ook een behandeling op een stoel plaats vinden.

Bij een tweede of volgende behandeling:
Kan er desgewenst ook aandacht worden besteed aan het zoeken en vinden van uw zielendoel annex levensdoel. In samenwerking met u kan uw levensdoel/zielendoel tot uiting komen, wat een prachtige en rijke ervaring kan zijn van uw leven. Op zielsniveau vindt dan een activering plaats van je zielendoel, waarbij ook de mensen in je zielencluster worden geactiveerd je te helpen. Dit vindt aansluitend op een behandeling plaats en neemt daardoor meer tijd in beslag.

Wat kunt u verwachten na de behandeling:
Elk persoon is uniek. Om deze reden zal elk persoon de behandeling alsmede de uitwerking anders ervaren. De meeste ervaringen van een i.e.t. behandeling laten het volgende zien: Je voelt je “opgeruimd” en vrijer in je handelen, je wilt sterker je “eigen” weg volgen en voelt je beter in je fysieke lichaam. De kracht die zich nu manifesteert; uit zich in het nemen van beslissingen in het dagelijks leven. Dit geldt ook voor uw mentale gezondheid. Je levensgeluk kan zo beter tot uiting komen. Bij de tweede of latere behandeling waarbij wordt gekozen voor het ontdekken van je levensdoel, zal deze zich kunnen manifesteren en duidelijker worden in je leven. Tevens ruimt je fysieke lichaam allerlei restanten op, waarbij er klachten gedurende enkele dagen kunnen optreden, dit hoort allemaal bij het verwerkingsproces.

Voorbereiding op een behandeling:
Drink 48 uur voor de behandeling geen alcohol, wel zoveel mogelijk water.

Heeft u nog vragen:
Ik beantwoord graag uw vragen, blijft u hier vooral niet mee doorlopen. U kunt vrijblijvend contact met mij opnemen.