Magnified healing behandelingen

MAGNIFIED HEALING®, EEN PRACHTIG GESCHENK.                        
Liefdevol, krachtig en transmuterend.

Wat is Magnified healing® (MH):
Magnified healing® is enorm krachtige, en tegelijkertijd zeer liefdevolle healingsvorm. Door de veranderingen die momenteel op aarde, en ons eigen leven, enorm snel plaats vinden, en de situaties die zich voor doen, is er voor veel mensen behoefte aan een helingssysteem dat versneld helpt bij het opruimen van blokkades, verhelpen van ziekten, ongeacht hoe en wanneer deze zijn ontstaan. MH helpt jou waar jij (nog) healing nodig hebt,of wilt ontvangen. MH is ondersteunend en helpt blokkades los te laten en op te ruimen. De magnified healing® energie
is naar de aarde gebracht voor healing en ascentie van de mensheid, werkend met de violette straal en
door tussenkomst van Lady Kwan Yin. MH heeft een hogere trilling, werkend vanuit tenminste de
5de dimensie maar vaak hoger. Het is geconcentreerd op het hart, werkt met de violette straal/vuur, het verwijderd &  transmuteerd de losgekomen, ongewenst en verkeerde energieën en daardoor ontstane ziekten en aandoeningen. MH werkt op alle niveaus bij  aandoeningen maar ook bij situaties. Verder brengt MH een stroom van Goddelijke energie tot stand, vanuit je hart, in verbinding met de Bron.
De verbinding brengt een diepe staat van Grace; Goddelijke Genade. Dit brengt healing en helpt ons bij
de processen  waar wij ons in bevinden, mede die van karma. Karma wordt gezuiverd en gebalanceerd.
MH activeert DNA strengen en zuivert en geeft healing aan de fysieke maar ook de subtiele lichamen,
en werkt tot op celnivo. MH is niet alleen een healings-vorm, maar is gericht op Ascensie, zij helpt en ondersteunt jouw ascentie, pad naar  verlichting.

Magnified Healing®of Reiki:
U zult zich misschien afvragen; wat maakt de Magnified healing® nu anders dan Reiki of andere healingsvormen? Beide healing methodes zijn vibrationele energie vormen. Reiki is gekanaliseerde energie en wordt het lichaam van de cliënt binnen geleidt, waarna het lichaam (van mens en dier), de energie tot op het niveau van acceptatie opneemt. Het lichaam reageert op een natuurlijke manier om de vrijgekomen blokkades af te voeren. Bij MH ontvangt de healer de energie. De MH energie word door het hele lichaam en de subtiele lichamen van de cliënt heen gestuurd en door de cliënt onmiddellijk ontvangen en door de technieken die worden gebruikt en het werken met de violette vlam; word de onbalans, blokkades en belemmerende energieën opgelost en zorgt dat deze direct worden getransmuteerd. MH werkt met hogere energieën welke tenminste een vijfde dimensie of hoger is, met het focus op het hart, en in onvoorwaardelijke liefde en compassie, direct afkomstig vanuit de Bron en geeft een krachtige healing.
Bij MH kunnen we karma helen, DNA herstellen, het lichtlichaam opbouwen, (energetisch) orgaan transplantaties doen, en de Hogere Lichamen activeren, welke Reiki niet kent.

Violette vlam of violette vuur, violette straal:
Het violette vuur (straal); wat is nu eigenlijk zijn werking? De werking is het omzetten, transmuteren,
en het consumeren en heropbouwen van ongewenste energieën.  Het violette vuur zuivert, vergeeft, transmuteerd, geneest, harmoniseert en balanceert en lost negatieve energieën op, zelfs verkeerd gebruikte energie vanuit een (ver) verleden en het heden. Bij MH gebruiken we de violette straal/vuur
en door de transmutaties en zuiveringen die plaats vinden, alsmede de heropbouw, kunnen we  het genezingsproces bevorderen, en kan dit mogelijk mede tot algehele genezingen leiden.

foto Kwan Yin beeldLady Kwan Yin  (Guan Yin)
Lady Kwan Yin staat bekend als: Degene-die-de-noodkreet-van-de-wereld-hoort.
Zij is de levende uitdrukking van liefdevolle mededogen, compassie en vergiffenis.
Zij is Lichtmeester en alles liefhebbend, belichaming van schoonheid en gratie.
Zij overschrijdt alle religieuze grenzen; elk geloof kent haar wel. Lady Kwan Yin heeft haar pad op aarde volbracht, heeft verlichting gevonden, maar koos ervoor de mensen op aarde te helpen bij hun pad en weg naar ascensie. Door tussenkomst van Kwan Yin en de gratie van de Bron is de violette straal naar de aarde gebracht.
Zij is er voor ons om onze lasten die wij dragen uit het heden en verleden om te vormen en te laten verdwijnen naar wat reeds in jou besloten ligt; Gods liefde en licht.

Oorsprong
MH bestaat sinds 1983 en is in 1992 geïntroduceerd zoals deze nu beoefend word over de gehele wereld. De grondleggers zijn Gisele King en Kathryn anderson†. U vindt meer informatie op de website van MH: www.magnifiedhealing.com. Ik ben zelf enorm dankbaar; het is zo’n prachtige geschenk.

Wat kun je van een Magnified healing® behandeling verwachten:
Magnified healing® kan overal voor worden toegepast. Elke verandering die plaats vindt, wordt omgezet
in een hogere vorm, getransmuteerd of opgelost. De MH wordt in een 1ste en 3de fase behandeling aangeboden, zowel ter plaatse of als afstandshealing. Combinatie van beide is mogelijk, en geeft een prachtig en optimaal resultaat. Bij de combinatie maakt u gebruik van de eerste fase, welke healing
o.a. de karma en andere onderdelen eerst hersteld, zuivert en  transmuteerd en u uw zelf opschoont en balanceert. De derde fase zal dieper op de fysieke en daarbij behorende subtiele lichamen ingaan en behandelen, zoals hieronder wordt omschreven. De veranderde energie blokkades worden opgevuld met positieve, liefde- en licht volle energie. Afhankelijk van de klachten en symptomen, zal blijken hoeveel behandelingen er nodig zijn, maar vaak merkt men na één behandeling al verandering.
Magnified Healing® is geschikt voor elke leeftijd en iedereen, zelfs baby’s en zwangere vrouwen (met uitzondering van de karma-healing, hiervoor dien je tenminste 14 jaar oud te zijn).

* Een afstandshealing is een goed alternatief om niet te hoeven reizen voor de behandeling. Houd u wel rekening met het nemen van rust tijdens de behandeling, laat u niet storen en ga rustig zitten of staan. U dient zich open te stellen en bewust te zijn dat u de healing ontvangt.

MH eerste fase behandeling:
Deze behandeling is geschikt voor de meest voorkomende energetische blokkade systemen en werkt door het hele fysieke en alle subtiele lichamen. Het heeft een procedure waarbij standaard een aantal punten worden behandeld en daarnaast word gewerkt aan de persoonlijke symptomen/aandoeningen of problemen waar u voor komt. Door de versterking van de verbinding met je Hogere lichamen, en de werking vanuit de vijfde dimensie en hoger, de Bron, welke van ongekende krachten zijn, vindt de healing plaats. Wat u kunt verwachten is het volgende:
• Healing ontvangen op de aandoeningen, problemen die jij ervaart.
• Lichaam en chakra’s ; scan, healing, zuivering en balancering, MH werkt op alle niveaus tegelijk.
• Zenuwstelsel herstellen.
•Healing op zuivering en stimuleren en herverdelen van de calcium in jouw lichaam.
• Zuiveren, herstellen en herverdelen van jouw chakra’s.
• Karma patronen verlichten, zuiveren, balanceren.
• Lichtlichaam opbouwen en ascensie verbinding maken.
• DNA herstellen en activeren.
• Je gehele systeem wordt hersteld en geactiveerd, zelfs tot op celniveau.
• Jou verbinden met jouw Hogere Lichtlichamen en je Zielenster.

Je wordt zelf actief, staande, betrokken bij de behandeling, welke 20 tot 30 minuten zal duren. Vooraf vindt een kort intake gesprek plaats. Deze behandeling wordt het liefst ter plaatse in de praktijk gegeven. Kunt u niet ter plaatse aanwezig zijn of heeft u dit liever niet, kan de healing op afstand door u worden ontvangen, hierbij kunnen wij echter enkele procedures niet uitvoeren. Zo kan o.a. de karma healing, zenuwstelsel en het verbinden met jouw Hogere lichtlichamen niet op afstand plaats vinden. Indien u afhankelijk bent van een zithouding, kunnen wij ons hierin aanpassen, geen probleem. Schroom niet en laat mij weten als u ergens mee zit of iets verwacht.

MH derde fase behandeling:
Deze behandel methode gaat een grote stap verder en werkt nog dieper in op alle fysieke systemen en
alle subtiele & hogere lichamen die wij hebben. Denk hierbij aan de auralagen, subtiele en hogere licht- lichamen. Het wordt aangeboden voor het analyseren, healen en herprogrammeren van het fysieke lichaam en alle subtiele lichamen, en brengt nieuwe (verbeterde) energie binnen die het lichaam kan vasthouden voor herstel en de plaats gevonden herprogrammering en transmutatie van de oude energievormen. Het werkt tevens op het onderbewustzijn alsmede jouw Hoger bewustzijn, jouw persoonlijke kracht. De hoge Lichtintensiteit werkt in op de specifieke delen van het lichaam en alle systemen om ze zo in de hoogst mogelijke staat van perfectie te brengen. Uw immuunsysteem wordt aangesproken en versterkt. Er wordt gewerkt met de Hogere Lichteenheden en diverse healings attributen. Aandoeningen zoals genetische ziekten, (energetische) orgaantransplantaties zijn onderdelen die desgewenst in deze behandeling kunnen worden meegenomen. Vaak ervaart men meer innerlijke vrede en groei van ascensie.

Deze behandeling zal plaats vinden, zittend op een stoel. Ontspannen kunt u de healing ontvangen. U dient zich open te stellen voor het ontvangen van de helende energie, gedurende  ¾ a 1 uur, in uiterlijke gevallen 1,5 uur, inclusief kort intake gesprek. Er kan gekozen worden voor een consult in de praktijk of een afstandshealing*.

Tot slot:
U kunt zich aanmelden voor de groepshealingen of eens deelnemen aan de MH celebration.
Voor meer informatie hierover kunt u vrijblijvend met mij telefonisch contact opnemen.

Met veel liefde en licht wil ik u ten dienste zijn met de Magnified Healing®.

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen, dan kunt u vrijblijvend contact met mij opnemen.
Ik wil u graag de informatie geven die u nodig heeft. Daarnaast help ik u graag verder met
het vinden van de juiste informatie en de juiste behandeling voor U.

 

 

 

 

Attentie: Elk persoon is uniek en zal om deze reden de behandeling anders ervaren alsmede het verwerkingsproces. Deze behandeling vervangt niet, maar is een aanvulling op de reguliere geneeskunde. Raadpleeg altijd een arts en/of professionele gezondheidsdeskundige. Wij geloven in een combinatie van reguliere en alternatieve gezondheidsbehandelingen.