Transformatie workshop

Een workshop om jou te helpen inzicht te verkrijgen in jouw talenten, valkuilen en belemmeringen bij situaties in jou dagelijks leven.

vlinder workshop transformatieDe workshop:
De transformatie workshop stelt je in staat om binnen een liefdevolle en veilige omgeving bij jezelf naar binnen te kijken. Stel je open voor de aanwijzingen die je krijgt en kijk wat je sterke punten zijn. Maar durf ook de confrontatie aan te gaan met je valkuilen. Transformeer.

Deze workshop vindt plaats door middel van het spelen van het transformatiespel. Het transformatiespel is een middel om stil te staan bij uw eigen levensweg en stappen te zetten tot verandering. Het lijkt op een normaal spel, maar het dient een bewuste stap te zijn met een diepgaand veranderingsproces. Het vergroot je inzicht en geeft aanwijzingen om je belemmeringen, die je in je eigen leven tegen houden, in te zien en te overwinnen. Transformatie wil zeggen  “veranderen van”, ombuigen van een situatie of gedrag. Het heeft te maken met zien en inzien.
Het spel helpt hierbij. Het voornaamste doel is het inzicht krijgen in eigen patronen rondom een bepaald doel, vraag of situatie in je leven.

Het is fijn het transformatiespel samen te spelen, je doet veel inzichten op tijdens het spel maar ook door middel van anderen. Het gaat hierbij niet om de snelste of de beste te zijn, maar om de inzichten die jij ontvangt en dat je deze eigen maakt. Het verruimen en verdiepen van je bewustzijn. Het prikkelt en stimuleert om samen te delen en te communiceren. Mede door deze interactie wordt het doel van vele kanten belicht.

Het is een verhelderend, bemoedigend en confronterend spel, alles in relatie tot je speldoel, annex (levens)vraag.

Voorafgaande aan het spel wordt door iedere speler zelf een doel of wel levensvraag bepaald. Iedereen speelt individueel aan zijn vraag/doel. Voorbeelden van vragen die je kunt stellen zijn:

* Ik wil weten hoe ik met mijn gevoel van machteloosheid (of boosheid, angst, verdriet) kan omgaan.
* Ik wil onderzoeken hoe ik het conflict met mijn collega kan oplossen.
* Ik wil meer helderheid over mijn financiële situatie.
* Hoe krijgen wij als team onze gemeenschappelijke visie helder?
* Ik wil meer inzicht in mijn relatie.
* Ik wil weten hoe ik op een betere manier met mijn partner en/of kinderen kan communiceren.
* Ik wil weten hoe ik op een betere manier met de stressvolle momenten in mijn leven kan omgaan.

Kort gezegd kun je met dit spel:
*Belangrijke persoonlijke problemen ophelderen en raad krijgen bij je volgende stappen.
*Nieuwe wegen vinden om je relaties te verbeteren.
*Je persoonlijke talenten en mogelijkheden herkennen.
*Je angsten en zorgen in “inzicht” veranderen.
*Een evenwicht -zonder stress- ontdekken tussen werk en spel.
*Jezelf en anderen beter leren kennen.
*Liefde, inspiratie en support ontvangen op je levensweg.
*Zelfvertrouwen ontwikkelen.
*Balans ontwikkelen tussen werk en privé.
*Uitwerken van conflicten.
*Steun krijgen bij het omgaan met ziekte of handicap.
*Uitwerken of werken aan een persoonlijke visie.

De spelleider faciliteert het spelverloop en stelt verhelderende vragen. Deze rol is niet sturend, maar ondersteunend en stimulerend. Ieder bewandeld zijn eigen levenspad met betrekking tot zijn doel.

Tijdens het spel wordt er samen een sfeer van openheid en vertrouwen gecreëerd. Voorwaarde is dat tijdens deze bijeenkomst ieder met elkaar respectvol omgaat en behandeld, zo ook met ieders verloop en uitkomst van dit spel.

Ik hoop jou te mogen ontmoeten bij deze speelse, boeiende en uitdagende belevenis.

Deelname:
Er zijn mogelijkheden voor deelname aan een avondworkshop of dagworkshop. Hierbij wordt gestreefd de avondworkshop van 19:00 uur tot uiterlijk 22:30 uur te laten plaats vinden, en de dagworkshop van 9:30 uur tot uiterlijk 17:00 uur.

Er zijn geen data gepland, deze worden in overleg en bij voldoende aanmeldingen gemaakt. Er kan individueel of per groep worden aangemeld; minimaal 2 en maximaal 4 personen.
De workshop is inclusief koffie, thee, versnaperingen. Bij de dagworkshop is een lunch inbegrepen.

Durf jij de confrontatie aan?