Voorwaarden & Praktijkregels

 • Alle prijzen zijn inclusief de wettelijk geldende omzetbelasting (b.t.w.).
 • Uw mobiele telefoon dient u in de praktijk uit te schakelen.
 • Roken in de wachtruimte of behandelkamers of openbare gelegenheid (zoals toiletruimten)
  is
  niet toegestaan.
 • U bent zelf aansprakelijk en verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van uw
  persoonlijke bezittingen.
 • Wij treden u met respect tegemoet en verwachten dat onze cliënten dit ook terug doen.
  Tijdens bijeenkomsten of cursussen/workshops verwachten wij dat er met respect en
  vertrouwen van en naar elkaar toe wordt gewerkt door alle deelnemers.
 • Ethiek en hygiëne staan binnen de praktijk hoog aangeschreven.
  Wij verwachten van onze cliënten dat zij hier eveneens zorg voor dragen.
 • Annuleren van een consult is kosteloos tot 48 uur voor de afspraak, daarna
  wordt het consult in rekening gebracht.
 • Behandelingen dienen contant te worden voldaan, aansluitend bij de behandeling.
 • Aanmelding van een cursus geschiedt in volgorde van binnenkomst.
 • Annuleren van een cursus is mogelijk tot 10 dagen voor de aanvang van de cursus,
  daarna wordt de cursus in rekening gebracht annex het cursusgeld niet teruggestort.
 • De kosten voor deelname aan de cursus dient 14 dagen voor aanvang te zijn voldaan.
  De gegevens vind u op de desbetreffende faktuur die u wordt toegezonden bij
  inschrijving of uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de cursus. Wanneer u zich later
  aanmeld, dient u per direct voor betaling zorg te dragen.
 • Bij annulering dient u 10% van het cursusgeld als kosten te betalen.
  Deze worden per faktuur aan u door berekend.
 • Bij verhindering kan de plaats worden ingenomen door een andere deelnemer.
 • Er vindt geen terugbetaling van het lesgeld plaats voor verzuimde lesuren
  door deelnemers aan een cursus.
 • De behandelingen die worden gegeven, zijn geen vervanging van reguliere geneeskundige
  behandelingen of medicatie. Deze dienen ten alle tijden te worden voortgezet of gestart.
 • Elk persoon is uniek. Om deze reden zal elk persoon de behandeling alsmede de uitwerking
  anders ervaren.
 • Ik ben/wij zijn geen arts(en) , en zullen, indien nodig, u verwijzen naar een huisarts of specialist.
  Wij kunnen (en geven) derhalve geen geneeskundige garantie.
 • Er wordt zorg gedragen voor schone handdoeken en hoezen op onze behandeltafel.
  Om hygiënisch te kunnen werken verwachten wij dat u zich voor een behandeling gewassen heeft.
 • Uw persoonlijke en/of medische gegevens worden nooit aan derden verstrekt.
 • Wij houden ons het recht voor om u te weigeren indien u onder invloed verkeert
  van geest verruimende middelen, of bij een zware depressie.
 • De praktijk is schoenenvrij, u dient zelf voor (extra) sokken te zorgen.
  Vergeet ze niet mee te nemen.